ทหารใหม่เยี่ยมญาติ

เมื่อ 280900 พ.ค.60 ม.พัน.4 พล.1 รอ.ได้จัดกิจกรรมพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี พ.ศ.2560 ผลัดที่ 1 บริเวณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ม.พัน.4 พล.1 รอ. โดยได้จัดกิจกรรมการแสดงให้ญาติทหารใหม่ได้รับชมดังนี้
- การยิงปืนฉับพลัน
- การฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นและแถวชิด
- การกราบไหว้บุพการี


ชื่อผู้ตอบ: