เวรประจำพระตำหนักจักรีบงกช

 

 เวรกองรักษาการณ์ประจำพระตำหนักจักรีบงกช

กองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ได้จัดเวรประจำกองรักษาการณ์ ประจำพระตำหนักจักรีบงกช เพื่อถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

 

 

 

 

 

 


ชื่อผู้ตอบ: