การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน

       ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. ร่วมพิธีเปิด โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเชื่อมความสามัคคี ครั้งที่ 9 ของเขตดุสิต บริเวณ สนามฟุตบอล พล.ปตอ.  โดยมี นางปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี


  • รูปภาพ3.jpg
    ชป.กร.ม.พัน.4 พล.1 รอ. จัดชุดช่างเคลื่อนที่ ในกิจกรรม 14 โมเดล ในการช่วยเหลือประชาชน เข้าทำการซ่อมแซมพื้นบ้าน และฝาบ้านที่ชำรุดให้กับประชาชนในชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว เขตดุสิต ปัจ...

ชื่อผู้ตอบ: