การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน

       ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. ร่วมพิธีเปิด โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเชื่อมความสามัคคี ครั้งที่ 9 ของเขตดุสิต บริเวณ สนามฟุตบอล พล.ปตอ.  โดยมี นางปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี


 • รูปภาพ23.jpg
  เมื่อวันที่ 19 มี.ค.61 ม.พัน.4 พล.1 รอ. จัดกำลังพล ร่วมในกิจกรรมหน่วยทหารพระราชทานจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณ วัดเสมียนนารี

 • รูปภาพ25.jpg
  เมื่อวันที่ 25 มี.ค.61 ม.พัน.4 พล.1 รอ. จัดกำลังพล ร่วมในกิจกรรมหน่วยทหารพระราชทานจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณ สถานีรถไฟหลักสี่

 • รูปภาพ28.jpg
  กร.ม.พัน.4 พล.1 รอ. จัดชุดช่างเคลื่อนที่ ในกิจกรรม 14 โมเดล ในการช่วยเหลือประชาชน เข้าทำการสำรวจบ้านที่ชำรุดเพื่อวางแผนดำเนินการซ่อมให้กับประชาชน ในชุมชนบางกระบือ 14 และชุมชนพระ...

 • รูปภาพ32.jpg
  เมื่อวันที่ 6 มี.ค.61 ม.พัน.4 พล.1 รอ. เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับชุมชน พร้อมกับแจ้งเตือนเรื่องการป้องกันสาธารณภัยต่างๆโดยเฉพาะการเกิดอัคคีภัย และตรวจสภาพถังดับเพลิงภายในชุมชนว่ายัง...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 42,064