การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน

       ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. ร่วมพิธีเปิด โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเชื่อมความสามัคคี ครั้งที่ 9 ของเขตดุสิต บริเวณ สนามฟุตบอล พล.ปตอ.  โดยมี นางปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี


ชื่อผู้ตอบ: