งานด้านทหารรักษาพระองค์


  • S__99385351.jpg
    เวรกองรักษาการณ์ประจำพระตำหนักจักรีบงกช กองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ได้จัดเวรประจำกองรักษาการณ์ ประจำพระตำหนักจักรีบงกช เพื่อถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา...