ภารกิจ ขีดความสามารถ

  

 กองพันทหารม้าที่ ๔ รักษาพระองค์ 

ภารกิจ
1. เคลื่อนที่เข้าประชิดและทำลายกำลังข้าศึก โดยใช้อำนาจการยิง กลยุทธ  อำนาจการทำลาย และข่มขวัญ
2. ปฏิบัติการรบร่วมกับทหารเหล่าอื่น

ขีดความสามารถ
1. ปฏิบัติการรบที่ต้องใช้อำนาจการยิง ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่อำนาจการทำลายข่มขวัญ
2. เข้าตีหรือตีโต้ตอบภายใต้อำนาจการยิงของข้าศึก
3. ทำลายยานเกราะของข้าศึกด้วยการยิง
4. สนับสนุนทหารราบ ทหารม้า ด้วยการยิง กลยุทธ อำนาจการทำลายข่มขวัญ
5. ขยายผลแห่งความมีชัยหลังการเจาะแนวของข้าศึกโดยใช้ ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ในภูมิประเทศได้อย่างสูง
6. ทำการยิงสนับสนุนด้วยอาวุธในอัตราของหน่วย
7. จัดการในด้านธุรการ การส่งกำลัง การติดต่อสื่อสาร และการซ่อมบำรุง ได่ในกองพันเอง
8. เคลื่อนที่ได้  100 %

ขีดจำกัด

 1.รถถังเป็นอันตรายจากจรวดต่อสู้รถถัง ปืนใหญ่ต่อสู้รถถัง และเครื่องบินของข้าศึก

 2.ยานยนต์รบมีน้ำหนักมาก มีปัญหาในการขนส่ง เคลื่อนย้ายและการปฏิบัติในพื้นที่อ่อนนุ่ม หรือป่าเขา

 3.มีความต้องการซ่อมบำรุงสูง

 4.สิ้นเปลืองสป.3, สป.5

 5.จำกัดการมองเห็นเมื่ออยู่บนยานยนต์รบ

 6.ขีดจำกัดในการเคลื่อนย้ายเวลากลางคืน


 
Visitors: 45,262