การฝึกทหารใหม่

 

 

 

การฝึกทหารใหม่


หลักสูตรเริ่มแรกของการเปลี่ยนจากพลเรือนสู่การเป็นทหาร