ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

  

ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน 

   

 

พ.ท.เอกพงษ์  กฤตยาเกียรติชุติ

ผบ.ม.พัน.๔ รอ.

   
         
         
 
ร.อ.ชาญชัย  ไลประเสริฐ 
ผบ.ร้อย.บก.

ร.อ.ศุภกิจ  เรืองฤทธิ์
ผบ.ร้อย.ถ.๑
ร.อ.พิชเญนทร์  พรประสิทธิ์
ผบ.ร้อย.ถ.๒

ร.อ.เขมชาติ  อิ่มลิ้มทาน
ผบ.ร้อย.ถ.๓

 

 

 


  • pp
    ผู้บังคับบัญชาอดีตถึงปัจจุบัน พล.อ.ประจวบ สุนทรางภูร ๒๔ เม.ย. ๒๔๙๓ - ๑๕ ก.พ. ๒๔๙๘ พ.ท. วินัย หุตะโชค ๑๖ ธ.ค. ๒๔๙๘ - ๑๐ มี.ค.๒๕๐๑ พล.ท. ประหยัด รอดโพธิ์ทอง ๑๐ มี.ค. ...