ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

 

ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน 

   

 

 

พ.ท.อิทธิศักดิ์  เสนตา

ผบ.ม.พัน.๔ พล.๑ รอ.

 

 

พ.ต.พิชเญนทร์ พรประสิทธิ์
รอง ผบ.ม.พัน.๔ พล.๑ รอ.

   
         
         

ร.อ.สำเนา  ดำเนื้อดี 
ผบ.ร้อย.บก.ม.พัน.๔ พล.๑ รอ.

 
ร.อ.ศุภกิจ  เรืองฤทธิ์
ผบ.ร้อย.ถ.๑ ม.พัน.๔ พล.๑ รอ.
 
 ร.อ.เขมชาติ   อิ่มลิ้มทาน
ผบ.ร้อย.ถ.๒ ม.พัน.๔ พล.๑ รอ.
 
 ร.อ.รัชภาคย์   สังขสุทธิ์
ผบ.ร้อย.ถ.๓ ม.พัน.๔ พล.๑ รอ.

 

 

 


  • 2ม.พัน.4 พล.png
    ผู้บังคับบัญชาอดีตถึงปัจจุบัน พล.อ.ประจวบ สุนทรางภูร ๒๔ เม.ย. ๒๔๙๓ - ๑๕ ก.พ. ๒๔๙๘ พ.ท. วินัย หุตะโชค ๑๖ ธ.ค. ๒๔๙๘ - ๑๐ มี.ค.๒๕๐๑ พล.ท. ประหยัด รอดโพธิ์ทอง ๑๐ มี.ค. ...
Visitors: 42,065