ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน 

   

พ.ท.เอกพงษ์  กฤตยาเกียรติชุติ

ผบ.ม.พัน.๔ พล.๑ รอ.

   
         
         

ร.อ.ชาญชัย  ไลประเสริฐ 
ผบ.ร้อย.บก.ม.พัน.๔ พล.๑ รอ.

ร.อ.ศุภกิจ  เรืองฤทธิ์
ผบ.ร้อย.ถ.๑ ม.พัน.๔ พล.๑ รอ.
 ร.อ.เขมชาติ   อิ่มลิ้มทาน
ผบ.ร้อย.ถ.๒ ม.พัน.๔ พล.๑ รอ.
 ร.ท.รัชภาคย์   สังขสุทธิ์
ผบ.ร้อย.ถ.๓ ม.พัน.๔ พล.๑ รอ.

 

 

 


  • pp
    ผู้บังคับบัญชาอดีตถึงปัจจุบัน พล.อ.ประจวบ สุนทรางภูร ๒๔ เม.ย. ๒๔๙๓ - ๑๕ ก.พ. ๒๔๙๘ พ.ท. วินัย หุตะโชค ๑๖ ธ.ค. ๒๔๙๘ - ๑๐ มี.ค.๒๕๐๑ พล.ท. ประหยัด รอดโพธิ์ทอง ๑๐ มี.ค. ...