การปฏิบัติงานด้านยุทธการและการฝึก

       ม.พัน.4 พล.1 รอ. ทำการตรวจสอบ  สถานีผู้ชำนาญการทหารม้า  ครั้งที่ 1 โดยการทดสอบทักษะของพลประจำรถถังตามแบบของ ศม. เพื่อเตรียมการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วย กองร้อย / กองพันฯ ประจำปี 2560


  • รูปภาพ2.jpg
    ม.พัน.4 พล.1 รอ. ทำการฝึกครูทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 ตามหลักสูตรการฝึกของ ยศ.ทบ. และเพิ่มเติมในท่า ตามแบบฝึกของ ทม.รอ. และทำการตรวจสอบ

  • รูปภาพ12.jpg
    เมื่อวันที่ 16 มี.ค.61 ม.พัน.4 พล.1 รอ. ทำการทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR) การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2561 เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงการฝึกในครั้งต่อไปให้ดีขึ้นอย่างเป็นระ...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 42,065