การปฏิบัติงานด้านยุทธการและการฝึก

       ม.พัน.4 พล.1 รอ. ทำการตรวจสอบ  สถานีผู้ชำนาญการทหารม้า  ครั้งที่ 1 โดยการทดสอบทักษะของพลประจำรถถังตามแบบของ ศม. เพื่อเตรียมการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วย กองร้อย / กองพันฯ ประจำปี 2560


ชื่อผู้ตอบ: