ผู้บังคับบัญชา


  • ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน พ.ท.อิทธิศักดิ์ เสนตา ผบ.ม.พัน.๔ พล.๑ รอ. พ.ต.พิชเญนทร์ พรประสิทธิ์ รอง ผบ.ม.พัน.๔ พล.๑ รอ. ร.อ.สำเนา ดำเนื้อดีผบ.ร้อย.บก....

  • 2ม.พัน.4 พล.png
    ผู้บังคับบัญชาอดีตถึงปัจจุบัน พล.อ.ประจวบ สุนทรางภูร ๒๔ เม.ย. ๒๔๙๓ - ๑๕ ก.พ. ๒๔๙๘ พ.ท. วินัย หุตะโชค ๑๖ ธ.ค. ๒๔๙๘ - ๑๐ มี.ค.๒๕๐๑ พล.ท. ประหยัด รอดโพธิ์ทอง ๑๐ มี.ค. ...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 42,065