ประวัติ

ประวัติกองพันทหารม้าที่ ๔ รักษาพระองค์

กองพันทหารม้าที่ ๔ รักษาพระองค์ (ม.พัน.๔ รอ.) ถือกำเนิดขึ้นมา ๒ ระยะคือ

ระยะที่ ๑   กองพันทหารม้าที่ ๔ รักษาพระองค์ ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๔ จากการแปรสภาพของ กองพันทหารม้าที่ ๒ ในกรมทหารม้าที่ ๒ โดยจัดตั้งที่ ต.ปากเพรียว  อ.เมือง จว.สระบุรี มี พ.ต.หลวงอาจณรงค์  (ม.ล.ต้อ  พนมวัน)  เป็นผู้บังคับกองพันคนแรก และใช้นามหน่วยย่อว่า ม.พัน.๔  ซึ่งได้ใช้ชื่อนี้เรื่อยมา แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนที่ตั้งหลายครั้ง จากสระบุรีไปอยู่ จว.จันทบุรี    และจว.กาญจนบุรี จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.๒๔๘๘ ทางราชการได้ยุบ ม.พัน.๔  ที่กาญจนบุรีเสีย  แล้วแปรสภาพ ม.พัน.๖ (หน่วยที่เกิดขึ้นใหม่ เมื่อคราวสงครามมหาเอเซียบูรพา) ที่ จว.อุตรดิตถ์ เป็น ม.พัน.๔  และในปี พ.ศ.๒๔๙๕ จึงได้แปรสภาพอีกครั้งหนึ่งจาก ม.พัน. ๔ เป็น ม.พัน.๗ ชื่อของ ม.พัน.๔ จึงได้สลายตัวไปในระยะแรก

ระยะที่ ๒   ม.พัน.๔   ได้จัดตั้งขึ้นอีกครั้งหนึ่ง  เมื่อปี  ๒๔๙๕  ในฐานะกองพันรถถังของกรมทหารม้า (รถถัง)  ที่ ๒ ใช้รถถังแบบ เอ็ม.๒๔ จากสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่ถนนบางกระบือ ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร  โดยมี     พ.ต.ประจวบ สุนทรางกูร    เป็นผู้บังคับกองพันคนแรก

การจัดตั้งหน่วย  จัดตั้งเมื่อ ๑  เมษายน ๒๔๙๕ ตามคำสั่ง กองทัพบก ที่ ๙๐/๑๒๒๗๖

การเป็นหน่วยรักษาพระองค์             

เมื่อ ๑๙  ก.ค.๒๕๑๙  ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สถาปนาขึ้นเป็น “ กองพันทหารม้าที่ ๔ รักษาพระองค์ “   (ม.พัน.๔ รอ.) ประดับอักษร พระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” ที่อกเสื้อเบื้องขวาเหนือกระเป๋าเสื้อเครื่องแบบทุกชนิด จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๓

เมื่อ ๗ ก.ค.๒๕๒๓  ม.พัน.๔ รอ. ได้รับพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้

การบังคับบัญชา ปัจจุบัน กองพันทหารม้าที่ ๔ รักษาพระองค์ เป็นหน่วยในอัตรา กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ใช้ อจย. หมายเลข ๑๗ - ๑๕


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 42,064