ชป.จิตอาสา​ เนื่องในวันปิยมหาราช

 เมื่อ​ 23 ต.ค.62 พ.ท.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ.จัดกำลังพล ชป.จิตอาสา จำนวน 30 นาย  พร้อมทั้งอุปกรณ์พัฒนาเขตสุขาภิบาลร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ,เอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ บริเวณสถานีรถไฟสามเสน เขตพญาไท กทม.  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันปิยมหาราช

Visitors: 42,067