ชป.จิตอาสา​

เมื่อวันที่​ ๑๘ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ม.พัน.๔ พล.๑ รอ.  นำกำลังพล จำนวน ๓๐ นาย  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กทม.  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔​  


Visitors: 42,064