ตรวจสอบข้อมูลสถานะภาพ สป.2-4 สาย สพ. และ สป.5

        ม.พัน.4 พล.1 รอ. ส่ง จนท. เข้าตรวจสอบข้อมูลสถานะภาพ สป.2-4 สาย สพ. และ สป.5 ณ บชร.1 (ส่วนแยก) ในการยืนยันข้อมูลในระบบสารสนเทศ ทบ. สายงานส่งกำลังบำรุง  เพื่อให้หน่วยเหนือได้วางแผนการปรับระดับการสะสม สป.5 อัตรามูลฐาน ณ ที่ตั้งหน่วย


  • รูปภาพ14.jpg
    ม.พัน.4 พล.1 รอ. ดำเนินการทำความสะอาดเก็บเศษกิ่งไม้ , ใบไม้ และตัดหญ้า บริเวณคลัง สป.5 เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในห้วงฤดูร้อน อากาศมีความร้อนสูง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอัค...

  • รูปภาพ17.jpg
    ม.พัน.4 พล.1 รอ. ร่วมกับ จนท.ฝกบ.พล.1 รอ. ทำการตรวจสอบการทำงานของเสาล่อฟ้า ประจำคลัง สป.5 ด้วยเครื่องตรวจสอบค่าความต้านทานดิน ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย คลัง สป.5
Visitors: 42,064