ทำการฝึกครูทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1

ม.พัน.4 พล.1 รอ. ทำการฝึกครูทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 ตามหลักสูตรการฝึกของ ยศ.ทบ. และเพิ่มเติมในท่า
ตามแบบฝึกของ ทม.รอ. และทำการตรวจสอบ


  • รูปภาพ12.jpg
    เมื่อวันที่ 16 มี.ค.61 ม.พัน.4 พล.1 รอ. ทำการทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR) การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2561 เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงการฝึกในครั้งต่อไปให้ดีขึ้นอย่างเป็นระ...
Visitors: 42,065