ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะพลทหารกองประจำการ

ม.พัน.4 พล.1 รอ. ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะพลทหารกองประจำการ  ตรวจหาสารเสพติด  เพื่อเป็นมาตรการป้องกัน และป้องปรามยาเสพติด ภายในหน่วย

Visitors: 42,064