กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.61  ม.พัน.4 พล.1 รอ. ร่วมกับ ม.1 รอ. และ ร้อย.ม.(ลว.) 1 พล.1 รอ. ทำกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา)  ณ  วัดใหม่ทองเสน