พิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.61  ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. ได้ทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น  จำนวน 6 นาย  พร้อมทั้งได้มอบโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการ ณ บก.ม.พัน.4 พล.1 รอ.