ทำกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.61 ม.พัน.4 พล.1 รอ. ทำกิจกรรมสรงน้ำพระ  เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี 2561
เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย  และเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล