จัดชุดช่างเคลื่อนที่ ในกิจกรรม 14 โมเดล

ชป.กร.ม.พัน.4 พล.1 รอ. จัดชุดช่างเคลื่อนที่ ในกิจกรรม 14 โมเดล ในการช่วยเหลือประชาชน  เข้าทำการซ่อมแซมพื้นบ้าน และฝาบ้านที่ชำรุดให้กับประชาชนในชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว  เขตดุสิต ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 90%