มอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วยให้กับกำลังพลและครอบครัวที่ไม่สามารถเดินและช่วยเหลือตัวเองได้

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.60 ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. ได้มอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วยให้กับกำลังพลและครอบครัวที่ไม่สามารถเดินและช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อเป็นการลดค่าใช่จ่าย และบำรุงขวัญให้กับกำลังพล รวมถึงเข้าเยี่ยม ให้กำลังใจกำลังพลที่เจ็บป่วย