พิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.60 ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. ได้ทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 7 นาย พร้อมทั้งได้มอบโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการ ณ บก.ม.พัน.4 พล.1 รอ.