พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1

เมื่อวันที่ 190800 พ.ค.60 ม.พัน.4 พล.1 รอ.ได้ทำพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 โดยมี ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. เป็นประธาน  และได้กล่าวมอบโอวาท  ให้แนวทางการฝึก และข้อเน้นย้ำจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น  ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ม.พัน.4 พล.1 รอ.