รับการตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 จาก พล.1 รอ.โดยมี รอง ผบ.พล.1 รอ.(2) เป็นหัวหน้าคณะ

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.60 หน่วยฝึกทหารใหม่ ม.พัน.4 พล.1 รอ. รับการตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 จาก พล.1 รอ.โดยมี รอง ผบ.พล.1 รอ.(2) เป็นหัวหน้าคณะ และได้มอบนโยบาย คำแนะนำการฝึกทหารใหม่  ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา