กรมแพทย์ทหารบกตรวจเยี่ยมทหารใหม่

เมื่อ 160900 พ.ค.60 พ.อ.อรรถสิทธิ์ สิทธิถาวร หัวหน้าคณะชุดตรวจ จากกรมแพทย์ทหารบก ได้เดินทางมา บริเวณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ม.พัน.4 พล.1 รอ.เพื่อทำการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อน