พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ บุตร ธิดา ของ กำลังพล

เมื่อ 260700 พ.ค.60 ม.พัน.4.พล.1รอ. ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ บุตร ธิดา ของ กำลังพล ม.พัน.4.พล.1รอ. ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องเรียน ร้อย.ถ.1 ม.พัน.4 พล.1 รอ. โดยมี พ.ท.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. เป็นประธานการมอบ ให้กับบุตร ธิดา จำนวน 104 ราย ยอดทุนการศึกษาทั้งสิ้น179,500 บาท