จัดกำลังพลเพื่อเป็นกรรมการตรวจเลือกบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจำการ

เมื่อ 1 เม.ย.60-09เม.ย.60 ม.พัน.4 พล.1 รอ. จัดกำลังพลเพื่อเป็นกรรมการตรวจเลือกบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจำการ ที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา