การฝึกทางทหารประกอบดนตรี ราชวัลเริงระบำ (Hop to the bodies slams)

      ม.พัน.4 พล.1 รอ. จัดกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหารจำนวนทั้งสิ้น 25 ทำการฝึกทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลเริงระบำ"(Hop to the bodies slams)