ผบ.พันพบปะกำลังพลและสรงน้ำพระ

เมื่อวันที่ 12 เม.ษ.60 ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในโอกาศวันสงกรานต์ตามประเพณีดั้งเดิมของไทย