กศน.เขตดุสิต ทำการสอบวัดผลปลายภาคปีการศึกษาที่ 2/2559

  เมื่อวันที่ 19 มี.ค.59 กศน.เขตดุสิต ทำการสอบวัดผลปลายภาคปีการศึกษาที่ 2/2559 ให้กับทหารกองประจำการที่เรียน กศน. ของหน่วย ณ ห้องเรียน ร้อย.ถ.2 ม.พัน.4 พล.1 รอ.