รับการตรวจเยี่ยมจาก คณะกรรมการตรวจ/ประเมินผลทั่วไป ศม. ในการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย นอกที่ตั้ง ประจำปี 2560

   เมื่อวันที่ 9 มี.ค.60 ม.พัน.4 พล.1 รอ. รับการตรวจเยี่ยมจาก คณะกรรมการตรวจ/ประเมินผลทั่วไป ศม. ในการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย นอกที่ตั้ง ประจำปี 2560 โดยมี พล.ต.วีรยุทธ วุฒิศิลป์ ผบ.ศม. เป็นประธาน ณ กอ.ฝึก ม.พัน.4 พล.1 รอ. ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี