โครงการ "บ้านสีขาว ประชารัฐร่วมใจ ปลอดยาเสพติด"

     เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 60 ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. ร่วมกับ สน.สามเสน , สนง.เขตดุสิต , ปปส. และประชาชน ใน โครงการ "บ้านสีขาว ประชารัฐร่วมใจ ปลอดยาเสพติด" เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เขตดุสิต


ชื่อผู้ตอบ: