ฝึก Unit School ในสถานีการปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะก่อนออกทำการฝึก

          ม.พัน.4 พล.1 รอ. ทำการฝึก Unit  School  ในสถานีการปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะก่อนออกทำการฝึก  เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วย กองร้อย / กองพันฯ ประจำปี 2560


ชื่อผู้ตอบ: