พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนาม ประจำปี 2560

       ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีกองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ได้จัดกำลังพลเข้ารวมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลเพื่อแสดงความจงรักภักดี


ชื่อผู้ตอบ: