ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดกำลังพลที่ปฏิบัติหน้ารักษาการณ์

        ม.พัน.4 พล.1 รอ. ได้ทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้ารักษาการณ์พระตำหนักจักรีบงกช เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย


ชื่อผู้ตอบ: