ม.พัน.4 รอ. ร่วมประชุม และตรวจพื้นที่กับหน่วยงานเทศบาล ที่นำขยะมาทิ้งในพื้นที่ฝึก

     ม.พัน.4 พล.1 รอ. ร่วมประชุม และตรวจพื้นที่กับหน่วยงานเทศบาล ที่นำขยะมาทิ้งในพื้นที่ฝึก บริเวณเขาทอง ในการบริหารจัดการการทิ้งขยะมูลฝอย  ให้เป็นไปตามหลักการคัดแยกขยะ โดยมี พล.อ.สมชาย  วิศนุวงษ์  เป็นประธาน


ชื่อผู้ตอบ: