ชป.กร.ม.พัน.4 รอ. ร่วมกับโรงเรียนวัดสวัสดิวารีสีมาราม

        ชป.กร.ม.พัน.4 พล.1 รอ. ร่วมกับโรงเรียนวัดสวัสดิวารีสีมาราม และประชาชนในชุมชนจัดกิจกรรม บวร โดยการทำความสะอาดบริเวณวัด  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของศาสนสถาน ณ ชุมชนวัดสวัสดิวารีสีมาราม


ชื่อผู้ตอบ: