เข้าเยี่ยมและมอบเงินบำรุงขวัญพร้อมทั้งให้กำลังใจกำลังพล

          ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. เข้าเยี่ยม  และมอบเงินบำรุงขวัญพร้อมทั้งให้กำลังใจกำลังพลของหน่วยที่เจ็บป่วย ณ รพ.พระมงกุฎฯ  เพื่อเป็นสวัสดิการ และขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล


ชื่อผู้ตอบ: