จัดชุดช่างในกิจกรรมบริการถึงชานเรือน

           ชป.กร.ม.พัน.4 พล.1 รอ. จัดชุดช่าง  ในกิจกรรมบริการถึงชานเรือน   โดยการซ่อมบำรุงเครื่องออกกำลังกาย  ซึ่งชำรุดให้กับประชาชน  ในชุมชนวัดน้อยนพคุณ


ชื่อผู้ตอบ: