การลักลอบนำขยะมูลฝอยมาทิ้งในพื้นที่ฝึกของหน่วย

     ม.พัน.4 พล.1 รอ. ได้ดำเนินการตามมาตรการ เข้มงวดกวดขัน การลักลอบนำขยะมูลฝอยมาทิ้งในพื้นที่ฝึกของหน่วย บริเวณ เขาทอง  ต.แก่งเสี้ยน  อ.เมือง จว.กาญจนบุรี  โดยให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นทำการขนย้ายขยะมูลฝอยที่สะสมออกจากพื้นที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สามารถใช้สำหรับการฝึกได้ต่อไป


ชื่อผู้ตอบ: