ทดสอบยานพาหนะยานยนต์ล้อ และยานยนต์สายพาน

       ม.พัน.4 พล.1 รอ. ทำการทดสอบยานพาหนะยานยนต์ล้อ และยานยนต์สายพาน ถ.เอ็ม.41 เอ 3 จำนวน 23 คัน  ในระบบสมรรถนะ/เครื่องยนต์ และระบบพยุงตัวรถ เพื่อพิสูจน์ทราบ สภาพการใช้การได้ของยุทโธปกรณ์  และค้นหาข้อบกพร่อง ต่าง ๆ ในการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้ต่อไป อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย และสนับสนุนการฝึกเป็นหน่วยกองพันฯ ประจำปี 2560


ชื่อผู้ตอบ: