ตรวจปัสสาวะทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2

      ม.พัน.4 พล.1 รอ. ทำการตรวจปัสสาวะทหารใหม่  รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 หลังจากปล่อยลาพักเพื่อตรวจหาสารเสพติด  เป็นมาตรการป้องกัน และฟื้นฟู ให้กับทหารใหม่


ชื่อผู้ตอบ: