มอบชุดเครื่องแบบปฏิบัติงาน (ชุดปกติกากีแกมเขียวแขนยาว,ชุดฝึกพราง) ให้กับกำลังพล

    เมื่อวันที่ 24 มี.ค.60 ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. มอบชุดเครื่องแบบปฏิบัติงาน (ชุดปกติกากีแกมเขียวแขนยาว,ชุดฝึกพราง) ให้กับกำลังพล รวมถึงจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นสวัสดิการ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน


ชื่อผู้ตอบ: