พบประกำลังพล

   เมื่อ 100930ก.พ.60 ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. พบปะกำลังพลเพื่อให้โอวาท,มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้ตรงตามเจตนารมย์ของผบ.ทบ.และคสช.


ชื่อผู้ตอบ: