การปฏิบัติงานด้านการข่าว

      ม.พัน.4 รอ. ร่วมกับ จนท.ตร.สน.สามเสน , กรมสรรพสามิต และ สนง.เขตดุสิต ทำการตรวจสถานบันเทิง จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่เขตดุสิต  พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินการประกอบกิจการตามคำสั่ง คสช.


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 42,064