การปฏิบัติงานด้านกำลังพล

     เมื่อวันที่ 23 มี.ค.60 ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. ได้ทำการแจกจ่ายข้าวสารให้กับกำลังพล และมอบเสื้อคอปกสีดำ ให้กับกำลังพล/แม่บ้าน เพื่อเป็นสวัสดิการในการช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพล,ครอบครัว และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน


ชื่อผู้ตอบ: