ฝึกท่าตามพระราชนิยม

กองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ได้จัดให้มีการฝึกทบทวนท่าตามพระราชนิยม หลังรวมแถวเช้าของทุกวัน เพื่อให้การปฏิบัติเกิดความแข็งแรง พร้อมเพรียงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน


ชื่อผู้ตอบ: