กิจกรรมตามสายงาน ม.พัน.๔ พล.๑ รอ.

   มุมความรู้

  ในหลวงของเรา
  รัชกาล ที่ 10
  บิดาทหารม้า
  รถถัง VT4 เวอร์ชั่นจัดเต็ม

  21 ก.พ.61


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.61 ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. ทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ โรงเรียนบ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จังหวัดกาญจนุบรี  

อ่านเพิ่มเติม....  

  21 ก.พ.61

เนื้อหา

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.61 ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. ลงพื้นที่พบปะ และพัฒนาสัมพันธ์ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ฝึกของหน่วย ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จว.กาญจนบุรี และให้การช่วยเหลือประชาชาชน มอบเครื่องอุปโภค และบริโภค รวมถึงมอบผลิตผลทางการเกษตร จากโครงการปลูกพืชเศรษฐกิจตามแนวพระราชดำริในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เพื่อใช้ในการบริโภค  

อ่านเพิ่มเติม....  

  19 ก.พ.61


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.61 ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ.นำกำลังพลออกทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2561 ณ.จังหวัดกาญจนบุรี   

อ่านเพิ่มเติม.... 

 

  15 ก.พ.61


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.61 ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. ได้ทำการแจกจ่ายเครื่องอุปโภค/บริโภค ให้กับกำลังพล เพื่อเป็นสวัสดิการในการช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพล และครอบครัว  

อ่านเพิ่มเติม....

 

  14 ก.พ.61


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.61 ม.พัน.4 พล.1 รอ. ทำการตรวจสภาพความพร้อมรบ ก่อนออกทำการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย/กองพันฯ นอกที่ตั้ง ประจำปี 2561 ณ สนามฟุตบอล ม.พัน.4 พล.1 รอ.  

อ่านเพิ่มเติม.... 

 

  14 ก.พ.61


เนื้อหา

ม.พัน.4 พล.1 รอ. ทำการซ่อมบำรุง รยบ.1 ¼ ตัน UNIMOG เพื่อคงสภาพยุทโธปกรณ์ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติตามภารกิจ ของหน่วย และเตรียมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย/ กองพันฯ ประจำปี 2561  

อ่านเพิ่มเติม.... 

 

  13 ก.พ.61


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61 ม.พัน.4 พล.1 รอ. จัดการประชุมแถลงแผนการฝึก และรับมอบนโยบาย ในการฝึก และตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย/กองพันฯ นอกที่ตั้ง ประจำปี 2561 โดยมี ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. เป็นประธาน  

อ่านเพิ่มเติม....

 

  13 ก.พ.61


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61 ม.พัน.4 พล.1 รอ. จัดชุดซ่อมเคลื่อนที่ทำการติดตั้งเครื่องขยายเสียงตามโครงการเสียงตามสาย เพื่อสาธารณะประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของชุมชน ณ ชุมชนวัดโบสถ์ สามเสน  

อ่านเพิ่มเติม....

 

  13 ก.พ.61


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61 ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. ได้ทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 10 นาย พร้อมทั้งได้มอบโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการ ณ บก.ม.พัน.4 พล.1 รอ.  

อ่านเพิ่มเติม.... 

 

  12 ก.พ.61


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.61 ม.พัน.4 พล.1 รอ. ข่วยเหลือประชาชนบริการถึงชานเรือนซ่อมหลังคาบ้านที่ชำรุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการช่วยเหลือกันของสังคม ณ ชุมชนวัดประชาระบือธรรม  

อ่านเพิ่มเติม....

 

  9 ก.พ.61


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.61 ม.พัน.4 พล.1 รอ. จัดกำลังพล ร่วมในกิจกรรมหน่วยทหารพระราชทานจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณ ถนนพระราม 5 , คลองซอย และตลาดบางซื่อ  

อ่านเพิ่มเติม.... 

 

  8 ก.พ.61


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.61 ม.พัน.4 พล.1 รอ. ร่วมกับ จนท.สำนักงานที่ดิน จ.กาญจนบุรี ดำเนินการเข้าตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่งที่ดิน ณ พื้นที่ฝึก ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ในการรังวัดออกหนังสือสำคัญที่หลวง จำนวน 2 แปลง  

อ่านเพิ่มเติม....

  6 ก.พ.61


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.61 ม.พัน.4 พล.1 รอ. รับการตรวจสภาพการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ โดยผู้บังคับบัญชา ปี 61  

อ่านเพิ่มเติม.... 

 

  28 ม.ค.61


เนื้อหา

เมื่อ 28 ม.ค.61 ม.พัน.4 พล.1รอ.การตรวจปัสสาวะทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60 หลังกลับจากการปล่อยลาพัก 10 วัน เพื่อหาสารเสพติด ก่อนเตรียมขึ้นกองร้อย ณ หน่วยฝึก ม.พัน.4 พล.1 รอ.  

อ่านเพิ่มเติม.... 

 

  24 ม.ค.61


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.61 ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. มอบเงินช่วยเหลือบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ บุพการีที่ทุพพลภาพเพื่อเป็นสวัสดิการในการช่วยเหลือครอบครัวกำลังพล  

อ่านเพิ่มเติม.... 

 

  18 ม.ค.61


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.61 ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ.ได้นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทย ณ ลานเอนกประสงค์ ทภ.1 บางเขน กทม.  

อ่านเพิ่มเติม....

 

 

  4 ม.ค.61


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.61 ผบ.ม.พัน.๔ พล.๑รอ. ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และวันทหารม้า และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์  

อ่านเพิ่มเติม....

 

 

  25 ธ.ค.60 


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.60 ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. ตรวจค้นยาเสพติด และสิ่งผิดกฏหมาย ที่ตู้ เตียงนอน บนโรงนอนของ พลทหารกองประจำการ หลังกลับจากปล่อยลาพัก เสาร์-อาทิตย์ ผลการปฏิบัติ ไม่พบสารเสพติด และสิ่งผิดกฏหมาย  

อ่านเพิ่มเติม....

 

 

  13 ธ.ค.60 


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.60 ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. มอบเงินช่วยเหลือบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ บุพการีที่ทุพพลภาพ และมอบทุนการศึกษาบุตรสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 เพื่อเป็นสวัสดิการครอบครัวกำลังพล  

อ่านเพิ่มเติม....

 

 

  13 ธ.ค.60 


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.60 ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. ได้ทำการแจกจ่ายเครื่องอุปโภค/บริโภค ให้กับกำลังพล เพื่อเป็นสวัสดิการในการช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพล และครอบครัว  

อ่านเพิ่มเติม....

 

 

  12 ธ.ค.60 


เนื้อหา

เมื่อ 12 ธ.ค.60 ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองรังสิต และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมถนนวิภาวดีรังสิต  

อ่านเพิ่มเติม.... 

 


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ