กิจกรรมตามสายงาน ม.พัน.๔ พล.๑ รอ.

มุมความรู้

  ในหลวงของเรา
  ประเทศไทย 4.0
  บิดาทหารม้า
  สวนสนามสาบานธง

  22 พ.ย.60


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.60 ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. ได้ทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 10 นาย พร้อมทั้งได้มอบโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการ ณ บก.ม.พัน.4 พล.1 รอ.  

อ่านเพิ่มเติม....

 

 

  22 พ.ย.60


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.60 ม.พัน.4 พล.1 รอ. จัด จนท.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ยานพาหนะ ของหน่วย นำสมุดประวัติรถเข้าตรวจสอบ เพื่อดำเนินการส่งซ่อมคืนสภาพ ต่อไป ณ กรมการขนส่งทหารบก  

อ่านเพิ่มเติม....

 

 

  21 พ.ย.60


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.60 หน่วยฝึกทหารใหม่ ม.พัน.4 พล.1 รอ. รับการตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 จาก พล.1 รอ. โดยมี รอง เสธ.พล.1 รอ.(2) เป็นหัวหน้าคณะ และได้มอบนโยบาย คำแนะนำการฝึกทหารใหม่ ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา  

อ่านเพิ่มเติม....

 

 

  19 พ.ย.60


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.60 ม.พัน.4 พล.1 รอ. ประสานการปฏิบัติในการ รปภ. บริเวณรอบ ที่ตั้งหน่วย กับ จนท.รักษาการณ์ ช่องทาง บ้านพักข้าราชการ อท.ศอพท. ซึ่งมีช่องทางเข้า – ออก เชื่อมต่อกับ หน่วย  

อ่านเพิ่มเติม....

 

 

  17 พ.ย.60


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.60 กำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 50 นาย ร่วมในกิจกรรมหน่วยทหารพระราชทานจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช และขยะมูลฝอย บริเวณคลองเปรมประชากร 

อ่านเพิ่มเติม....

 

 

  16 พ.ย.60


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.60 ชป.กร.ม.พัน.4 พล.1 รอ. จัดชุดช่างเคลื่อนที่ ในกิจกรรม 14 โมเดล ในการช่วยเหลือประชาชน เข้าทำการซ่อมแซมพื้นบ้าน และฝาบ้านที่ชำรุดให้กับประชาชนในชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว เขตดุสิต ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 90%  

อ่านเพิ่มเติม....

 

 

  16 พ.ย.60


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.60 เวลา 11.00 น. ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ม.พัน.4 พล.1 รอ. โดยมีผู้แทนหน่วย ส.พัน.1 พล.1 รอ. และ ร้อย.ม.ลว.ที 1 พล.1รอ.ร่วมพิธี 

อ่านเพิ่มเติม....

 

 

  15 พ.ย.60


เนื้อหา

เมื่อ 15 พ.ย.60 เวลา 19.00 น. หน่วยฝึกทหารใหม่ ม.พัน.๔ พล.๑ รอ. รับการตรวจเยี่ยมแนะนำ มาตรการในการป้องกัน เฝ้าระวัง การบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ จาก ( กตร. รพ.รร.๖ ) 

อ่านเพิ่มเติม....

 

 

  7 พ.ย.60


 

เนื้อหา

พล.๑ รอ. ได้รับการตรวจประกันคุณภาพการ ประจำปี ๖๐ ได้ผลการประเมินเป็นลำดับที่ ๓ ของ ทบ. ผบ.พล.๑ รอ. มีดำริ มอบใบประกาศ และรางวัลแก่หน่วย ที่เข้ารับการตรวจสอบฯ ในวันที่ ๗ พ.ย.๖๐ พล.๑ รอ. ณ ห้องเสนาภิมุข บก.พล.๑ รอ. โดย รอง ผบ.พล.๑ รอ. (๒)


 

 

  7 พ.ย.60


 

เนื้อหา

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.60 ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. ได้ทำการแจกจ่ายเครื่องอุปโภค/บริโภค ให้กับกำลังพล เพื่อเป็นสวัสดิการในการช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพล และครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม....

 

 

 5 พ.ย.60


 

เนื้อหา

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 60 ม.พัน4 พล.1 รอ. ได้นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองมหานาค คลองเปรมประชา และเข้าร่วมพธีเปิดในเวลา 08.30 น. ณ ลานพระราชวังดุสิต

อ่านเพิ่มเติม....

 

 

 31 ต.ค.60


 

เนื้อหา

เมื่อ วันที่ 31 ต.ค.60 ผบ.พล.1 รอ. เป็นประธานในพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชาทหารกองประจำการในหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองพลที่1 รักษาพระองค์ รุ่นปี 2558 ผลัดที่ 2 และร้องขอ ณ ม.พัน.4 พล.1 รอ.

อ่านเพิ่มเติม....

 

 

  17 ต.ค.60เนื้อหา

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.60 กำลังพลจิตอาสา ม.พัน.4 พล.1 รอ. ร่วมกับจิตอาสาในชุมชน และเขตดุสิต ร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมสร้างพระเมรุมาศจำลองสำหรับวางดอกไม้จันทน์ ณ วัดน้อยนพคุณ

อ่านเพิ่มเติม....

 

 

16 ต.ค.60


 เนื้อหา

  เมื่อวันที่ 16 ต.ค.60 พ.อ.อินทรา กานุวงศ์ ผอ. กองการฝึก ศศท. และคณะเข้าตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร ของ นศท.ชั้นปีที่ 2 ซึ่งได้ให้แนวทางในการฝึก และการใช้ นศท. นำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบาย ณ ศฝ.ย่อย นศท.ม.พัน.4 พล.1 รอ.

อ่านเพิ่มเติม....

 

 

12 ต.ค.60


 เนื้อหา

   ม.พัน.4 พล.1 รอ. ทำการตรวจพื้นที่ และดูแลรักษาต้นดาวเรืองในโครงการปลูกต้นดาวเรือง ถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 บริเวณ เขาทอง ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

อ่านเพิ่มเติม....

 

 

9 ต.ค.60


 เนื้อหา

   เมื่อวันที่ 9 ต.ค.60 ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. ได้ทำการแจกจ่ายเครื่องอุปโภค/บริโภค ให้กับกำลังพล เพื่อเป็นสวัสดิการ ในการช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพล และครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม....

 

 

27 ก.ย.60


 เนื้อหา

   ม.พัน.4 พล.1 รอ. ทำการฝึกวิชาชีพทหารก่อนปลดประจำการ โดยทำการฝึกขับรถยนต์ และนำไปสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ณ กรมการขนส่งทางบก เพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....

 

 

7 ก.ย.60


 เนื้อหา

   ม.พัน.4 พล.1 รอ. ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า และท่าอาวุธ (ตามแบบ ทม.รอ.) ให้กับกำลังพลเพื่อให้มีความแข็งแรง สมารถปฏิบัติได้ถูกต้อง เหมาะสม สง่างาม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม....

 

 

1 ส.ค.60


 เนื้อหา

  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กเทอร์นิกส์ได้จัดทำให้มีแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยสำรวจรูปแบบการดำเนินชีวิตและการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ของคนไทยในยุค Thailand 4.0 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์วิถีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานและพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตผลการสำรวจจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ

 สามารถตอบแบบสอบถามได้ที่นี้

 

 

 ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ